Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
PM 2.5
[µg/m3]
PM 10
OD GODZINY PARTER DACH (PRZED FILTRAMI)  DACH (ZA FILTRAMI)
160089umiar kowanybardzo dobry92bardzo dobry
150088umiar kowanybardzo dobry91bardzo dobry
140085umiar kowanybardzo dobry81bardzo dobry
130066umiar kowanybardzo dobry71bardzo dobry
120057dobrybardzo dobry61bardzo dobry
110047dobrybardzo dobry71bardzo dobry
100046dobrybardzo dobry72bardzo dobry
090054dobrybardzo dobry71bardzo dobry
080066umiar kowanybardzo dobry31bardzo dobry
070066umiar kowanybardzo dobry21bardzo dobry
060053dobrybardzo dobry51bardzo dobry
050020bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
040017bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
030051dobrybardzo dobry51bardzo dobry
020049dobrybardzo dobry51bardzo dobry
010050dobrybardzo dobry41bardzo dobry
000065umiar kowanybardzo dobry81bardzo dobry
230067umiar kowanybardzo dobry92bardzo dobry
220062umiar kowanybardzo dobry102bardzo dobry
210066umiar kowanybardzo dobry81bardzo dobry
200054dobrybardzo dobry71bardzo dobry
190051dobrybardzo dobry41bardzo dobry
180034dobrybardzo dobry41bardzo dobry
170024dobrybardzo dobry41bardzo dobry
URL: http://77.252.162.177:81/zapylenie/zapylenie.php?typ=10