Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 12
dobry ≤ 36
umiarkowany ≤ 60
dostateczny ≤ 84
zły ≤ 120
bardzo zły > 120
PM 2.5
[µg/m3]
PM 10
OD GODZINY PARTER DACH (PRZED FILTRAMI)  DACH (ZA FILTRAMI)
180062dosta tecznybardzo dobry51bardzo dobry
170078dosta tecznybardzo dobry71bardzo dobry
160082dosta tecznybardzo dobry81bardzo dobry
150081dosta tecznybardzo dobry81bardzo dobry
140080dosta tecznybardzo dobry71bardzo dobry
130061dosta tecznybardzo dobry71bardzo dobry
120053umiar kowanybardzo dobry61bardzo dobry
110044umiar kowanybardzo dobry61bardzo dobry
100043umiar kowanybardzo dobry61bardzo dobry
090051umiar kowanybardzo dobry71bardzo dobry
080061dosta tecznybardzo dobry21bardzo dobry
070062dosta tecznybardzo dobry21bardzo dobry
060050umiar kowanybardzo dobry41bardzo dobry
050019dobrybardzo dobry11bardzo dobry
040016dobrybardzo dobry21bardzo dobry
030046umiar kowanybardzo dobry41bardzo dobry
020044umiar kowanybardzo dobry31bardzo dobry
010045umiar kowanybardzo dobry31bardzo dobry
000060umiar kowanybardzo dobry61bardzo dobry
230061dosta tecznybardzo dobry71bardzo dobry
220056umiar kowanybardzo dobry71bardzo dobry
210060umiar kowanybardzo dobry51bardzo dobry
200049umiar kowanybardzo dobry41bardzo dobry
190047umiar kowanybardzo dobry31bardzo dobry
URL: http://77.252.162.177:81/zapylenie/zapylenie.php?typ=25