Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 12
dobry ≤ 36
umiarkowany ≤ 60
dostateczny ≤ 84
zły ≤ 120
bardzo zły > 120
PM 2.5
[µg/m3]
PM 10
OD GODZINY PARTER DACH (PRZED FILTRAMI)  DACH (ZA FILTRAMI)
060024dobrybardzo dobry11bardzo dobry
050027dobrybardzo dobry11bardzo dobry
040022dobrybardzo dobry11bardzo dobry
030029dobrybardzo dobry11bardzo dobry
020040umiar kowanybardzo dobry31bardzo dobry
010049umiar kowanybardzo dobry41bardzo dobry
000071dosta tecznybardzo dobry61bardzo dobry
230077dosta tecznybardzo dobry71bardzo dobry
220058umiar kowanybardzo dobry61bardzo dobry
210067dosta tecznybardzo dobry71bardzo dobry
200075dosta tecznybardzo dobry101bardzo dobry
190049umiar kowanybardzo dobry71bardzo dobry
180045umiar kowanybardzo dobry61bardzo dobry
170029dobrybardzo dobry41bardzo dobry
160010bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
15009bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
14009bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
13007bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
12009bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
110014dobrybardzo dobry21bardzo dobry
100026dobrybardzo dobry31bardzo dobry
090028dobrybardzo dobry41bardzo dobry
080051umiar kowanybardzo dobry51bardzo dobry
070077dosta tecznybardzo dobry41bardzo dobry
URL: http://77.252.162.177:81/zapylenie/zapylenie.php?typ=25