Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 12
dobry ≤ 36
umiarkowany ≤ 60
dostateczny ≤ 84
zły ≤ 120
bardzo zły > 120
PM 2.5
[µg/m3]
PM 10
OD GODZINY PARTER DACH (PRZED FILTRAMI)  DACH (ZA FILTRAMI)
000013dobrybardzo dobry31bardzo dobry
230016dobrybardzo dobry31bardzo dobry
220013dobrybardzo dobry31bardzo dobry
210013dobrybardzo dobry21bardzo dobry
20009bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
19007bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
18007bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
17007bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
16007bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
15006bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
14006bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
13005bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
12006bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
11007bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
100011bardzo dobrybardzo dobry31bardzo dobry
090014dobrybardzo dobry31bardzo dobry
080017dobrybardzo dobry31bardzo dobry
070020dobrybardzo dobry41bardzo dobry
060039umiar kowanybardzo dobry31bardzo dobry
050020dobrybardzo dobry31bardzo dobry
040019dobrybardzo dobry31bardzo dobry
030018dobrybardzo dobry31bardzo dobry
020018dobrybardzo dobry31bardzo dobry
010017dobrybardzo dobry31bardzo dobry
URL: http://77.252.162.177:81/zapylenie/zapylenie.php?typ=